zarządzanie zasobami ludzkimi

Zarządzanie zasobami ludzkimi (inaczej zarządzanie personelem, funkcja personalna lub Human Resource Management) – termin ten można ogólnie zdefiniować jako strategiczną, jednorodną i spójną metodę kierowania najcenniejszym z kapitałów każdej organizacji – ludźmi, którzy osobistym i zbiorowym wysiłkiem przyczyniają się do realizacji wszystkich założonych przez organizację celów, a tym samym umacniają jej przewagę nad konkurencją.


 • "Mąż jest z zawodu dyrektorem". Kariera od pucybuta do milionera w Polsce nie jest łatwa

  "Mąż jest z zawodu dyrektorem". Kariera od pucybuta do milionera w Polsce nie jest łatwa

  Rynek pracy przypomina społeczność, która reglamentuje awans. Kto źle zacznie zawodową ścieżkę, może utknąć na marginesie.

  czytaj więcej

 • Ciekawe i trudne czasy. Wyzwania dla logistyki

  Ciekawe i trudne czasy. Wyzwania dla logistyki

  Przedsiębiorcy z branży TSL obawiają się, że zabraknie pracowników, a koszty działalności niebotycznie wzrosną. Nadzieje wiążą z dobrą koniunkturą, głębokim rynkiem wewnętrznym i brexitem

  czytaj więcej

 • Sny o dymiących kominach. Nie ma co liczyć na wielki powrót przemysłu

  Sny o dymiących kominach. Nie ma co liczyć na wielki powrót przemysłu

  Marzenie o powrocie fabryk, które dadzą wiele dobrych i stabilnych miejsc pracy, to mrzonka. Na wielki comeback przemysłu nie ma co liczyć, a na przyszłość musimy mieć z tyłu głowy, że nie z każdej fabryki należy się cieszyć.

  czytaj więcej

 • Ściągawka dla MSP: Unijne dotacje w drugim półroczu 2017 roku

  Ściągawka dla MSP: Unijne dotacje w drugim półroczu 2017 roku

  Ten rok może być przełomowy dla przedsiębiorców zainteresowanych korzystaniem z funduszy unijnych. Liczba ogłaszanych w ramach krajowych programów operacyjnych konkursów adresowanych do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw zauważalnie rośnie. Obecnie tylko w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój prowadzonych jest aż 11 naborów wniosków. A w planach na III i IV kwartał jest ogłoszenie kolejnych konkursów o unijne dotacje.

  czytaj więcej

 • Dyrektor Lasów Państwowych: Leśnicy chcą chronić Puszczę Białowieską

  Dyrektor Lasów Państwowych: Leśnicy chcą chronić Puszczę Białowieską

  Leśnicy chcą chronić Puszczę Białowieską, ich celem jest zachowanie jej bioróżnorodności biologicznej - zapewnił na konferencji prasowej we wtorek dyrektor Lasów Państwowych Konrad Tomaszewski.

  czytaj więcej

 • Debata DGP: Czy politycy powinni wprowadzać swoich ludzi do urzędów bez jakiejkolwiek weryfikacji?

  Debata DGP: Czy politycy powinni wprowadzać swoich ludzi do urzędów bez jakiejkolwiek weryfikacji?

  Czy konkursy były fikcją i w efekcie prowadziły do patologii? Czy politycy powinni wprowadzać swoich ludzi do urzędów bez jakiejkolwiek weryfikacji? Goście debaty DGP spierali się, jak budować sprawną i nowoczesną administrację oraz czy warto szukać na to recepty we wzorcach amerykańskim, niemieckim, a może francuskim.

  czytaj więcej

 • Gutowski i Kardas: Sąd to nie teatr, minister nie reżyser [OPINIA]

  Gutowski i Kardas: Sąd to nie teatr, minister nie reżyser [OPINIA]

  Nie kupujemy sztandarowego hasła poselskiego projektu zmian w SN „demokracja zamiast sędziokracji”. Nie proponuje on żadnej demokracji w sądach, lecz przemożny wpływ partii rządzącej. Nie chcemy jednak na razie ogłaszać zamachu stanu, końca demokracji czy początku państwa autorytarnego.

  czytaj więcej

 • Dorn: PiS nie reformuje instytucji, tylko je niszczy [WYWIAD]

  Dorn: PiS nie reformuje instytucji, tylko je niszczy [WYWIAD]

  - Jarosław Kaczyński powiedział te straszne słowa o politykach PO, bo nie mógł ich skierować do Andrzeja Dudy. Gdzie we wtorek doszło do zdrady? Przecież nie na sali sejmowej, tylko w Pałacu Prezydenckim - mówi Ludwik Dorn w rozmowie z Magdaleną Rigamonti

  czytaj więcej

 • 7 rzeczy, które zmienią się w Sądzie Najwyższym po reformie PiS

  7 rzeczy, które zmienią się w Sądzie Najwyższym po reformie PiS

  Sąd Najwyższy jest najistotniejszym sądem w Polsce. Zgodnie z obowiązującą jeszcze ustawą powołany jest on przede wszystkim do sprawowania wymiaru sprawiedliwości. Przy czym robi to w sposób inny niż sądy powszechne, czyli sądy rejonowe, okręgowe i apelacyjne. Obywatele do Sądu Najwyższego nie wnoszą bowiem odwołań, lecz kasacje (w sprawach karnych) i skargi kasacyjne (w innych – np. cywilnych, gospodarczych, z zakresu prawa pracy; z wyłączeniem spraw administracyjnych podlegających Naczelnemu Sądowi Administracyjnemu). Sąd Najwyższy nie rozpoznaje już sprawy merytorycznie. Skupia się na procedurze. Jeśli więc sędzia sądu powszechnego źle zinterpretował przepis, który zastosował, Sąd Najwyższy może uchylić wyrok. Ale jeśli doszło do błędnego ustalenia faktów, Sąd Najwyższy tego co do zasady nie będzie brał pod uwagę. Dlatego też mówi się, że Sąd Najwyższy jest „sądem prawa”.

  czytaj więcej

 • System motywujący dla sędziów, niższe opłaty sądowe. To byłaby prawdziwa reforma sądownictwa

  System motywujący dla sędziów, niższe opłaty sądowe. To byłaby prawdziwa reforma sądownictwa

  Przygotowane de facto przez Ministerstwo Sprawiedliwości, a zgłoszone jako projekty poselskie trzy ustawy dotyczące sądownictwa, z których dwie zostały zawetowane przez prezydenta, reklamowane były przez polityków partii rządzącej oraz część mediów jako „reforma sądownictwa”.

  czytaj więcej

 • Pomysły na reformę wymiaru sprawiedliwości, czyli protokół rozbieżności

  Pomysły na reformę wymiaru sprawiedliwości, czyli protokół rozbieżności

  Nie ma lepszego momentu na rozpoczęcie dyskusji o rzeczywistej reformie wymiaru sprawiedliwości. Przede wszystkim dlatego, że problem zainteresował znaczną część społeczeństwa, o czym świadczą lipcowe protesty.

  czytaj więcej

 • System ERP - innowacje w pracy prawnika

  System ERP - innowacje w pracy prawnika

  System ERP (Enterprise Resource Planning) to kompleksowe narzędzie informatyczne wspierające zarządzanie organizacją. Choć kluczowe obszary tego typu oprogramowania, takie jak planowanie produkcji czy usprawnienie gospodarki magazynowej to zagadnienia raczej trudne do skojarzenia z zawodem prawnika, okazuje się, że aplikacje ERP mogą być z powodzeniem wykorzystywane także w tej branży. Ostatecznie zarządzanie kancelarią prawną również opiera się na efektywnej alokacji zasobów. W dodatku tych najbardziej wartościowych – kapitału ludzkiego i know-how. W jaki sposób zatem środowisko informatyczne, dotychczas kojarzone głównie z produkcją czy handlem, może usprawnić pracę kancelarii?

  czytaj więcej

 • Co decyduje o (niskiej) wydajności budownictwa?

  Co decyduje o (niskiej) wydajności budownictwa?

  To sektor z najniższym wzrostem wydajności w ciągu ostatnich 20 lat na całym świecie. Konsekwencją tego jest potrzeba zwiększenia zatrudnienia lub nadgodzin ludzi, których praca i tak jest ze swej natury ciężka. Wzrost produktywności w tej branży pomógłby tak pracownikom, jak i pracodawcom: szybszym terminom realizacji inwestycji budowlanych towarzyszyłby wyższy wzrost płac. Czy jest to możliwie, biorąc pod uwagę realia przemysłu budowlanego?

  czytaj więcej

 • Awans w służbie cywilnej? Panuje dowolność i uznaniowość

  Awans w służbie cywilnej? Panuje dowolność i uznaniowość

  Dyrektorzy generalni wyznaczają pracowników na wyższe stanowiska, rezygnując z obowiązku przeprowadzenia konkursu. Eksperci natomiast opowiadają się za otwartym i transparentnym naborem.

  czytaj więcej

 • Jak wdrożyć rozporządzenie UE o ochronie danych osobowych w samorządach

  Jak wdrożyć rozporządzenie UE o ochronie danych osobowych w samorządach

  Od 25 maja 2018 r. trzeba będzie stosować ogólne rozporządzenie UE o ochronie danych osobowych (RODO) do wszystkich procesów przetwarzania danych. Jest to wyzwanie nie tylko dla sektora prywatnego, lecz także dla administracji publicznej, w tym samorządowej. Częściowe wyjątki to tylko obszary obronności i porządku prawnego. Mimo że o obowiązkach związanych z RODO wiele się mówi i pisze, to materiały dostępne w internecie dotyczące sposobu wdrożenia unijnych obowiązków są bardzo ogólnikowe. Jednak jeszcze gorzej przedstawia się dostępność materiałów informacyjnych dotyczących wdrożenia RODO w administracji publicznej, szczególnie w jednostkach samorządu terytorialnego. Mimo że do wejścia w życie nowych obowiązków jest jeszcze kilka miesięcy, to już trzeba zacząć się przygotowywać, bo sprawa nie jest prosta, a za brak stosowania przepisów będą prawdopodobnie grozić surowe kary.

  czytaj więcej

 • Ochrona danych osobowych: Wdrożenie ISO 27001 pomoże przy implementacji RODO, ale nie zastąpi analizy indywidualnych uwarunkowań

  Ochrona danych osobowych: Wdrożenie ISO 27001 pomoże przy implementacji RODO, ale nie zastąpi analizy indywidualnych uwarunkowań

  Przygotowujemy się do wdrożenia w naszym przedsiębiorstwie rozporządzenia RODO oraz przepisów polskiej ustawy o ochronie danych osobowych. Zastanawiamy się, czy nie warto przy tym wdrożyć certyfikatu ISO 27001. Taką propozycję podsunął nam jeden z naszych doradców. Czy ten certyfikat może być pomocny w procesie przystosowywania firmy do unijnego rozporządzenia?

  czytaj więcej

 • Debata DGP: Wspomagana rewolucja cywilizacyjna

  Debata DGP: Wspomagana rewolucja cywilizacyjna

  Nie ma możliwości zbudowania nowoczesnej gospodarki bez aktywnej polityki państwowej – to wniosek z redakcyjnej debaty pt. „Wspomagana rewolucja – polska przedsiębiorczość wobec wyzwań współczesności”.

  czytaj więcej

 • Szef służby cywilnej: Nie jestem zwolennikiem odmrożenia kwoty bazowej dla urzędników [WYWIAD]

  Szef służby cywilnej: Nie jestem zwolennikiem odmrożenia kwoty bazowej dla urzędników [WYWIAD]

  Przyszedłem na to stanowisko z departamentu prawnego i miałem tak zakodowane, że robienie czegokolwiek równa się zmianom w prawie. Okazało się, że nie tylko zmiany legislacyjne są istotne. Można wiele zdziałać nowocześniejszym podejściem do zarządzania kadrami - mówi w wywiadzie dla DGP Dobrosław Dowiat-Urbański, szef służby cywilnej.

  czytaj więcej

 • Prezes PARP: Już dziś kształcić do zawodów przyszłości

  Prezes PARP: Już dziś kształcić do zawodów przyszłości

  Eksperci World Economic Forum oszacowali niedawno, że 65 proc. obecnych dzieci w wieku szkolnym będzie pracować w zawodach, które jeszcze nie powstały.

  czytaj więcej

 • Tak. Rządzą nami bogaci. Ale ma to niewiele wspólnego z kapitalizmem

  Tak. Rządzą nami bogaci. Ale ma to niewiele wspólnego z kapitalizmem

  Zbudowaliśmy niezwykle skomplikowane państwa, a bogaci nauczyli się wykorzystywać to do własnych celów. Przejęli gospodarkę.

  czytaj więcej

 • zobacz więcej wyników