zasiłek celowy

Zasiłek celowy - jest przyznawany na ściśle określony cel.

Źródło: wikipedia.org


 • Zasiłek celowy: nie trzeba badać oczywistych okoliczności

  Pracownicy socjalni wielokrotnie udawali się do miejsca zamieszkania wnioskodawcy w celu przeprowadzenia wywiadu środowiskowego. Nie było to jednak możliwe, ponieważ nie był on obecny w miejscu zamieszkania. Dodatkowo utrudniony był pisemny kontakt z Marianem B. W trakcie postępowania ustalono, że kwota, jaka pozostaje mu do życia po uregulowaniu opłat mieszkaniowych ...

  czytaj więcej

 • Gmina wypłaci <strong>zasiłek</strong> <strong>celowy</strong> na opłacenie rachunku za prąd

  Gmina wypłaci zasiłek celowy na opłacenie rachunku za prąd

  ... pomocy społecznej będą mogły przyznawać zasiłek celowy na opłacanie rachunków za energię ... 115, poz. 728). Stanowi, że zasiłek celowy przyznaje się w celu zaspokojenia ... bytowej. – Przyznajemy ten zasiłek na opłatę rachunków, ... o przyznanie tego zasiłku na opłatę rachunków. ... w pierwszej kolejności. Najpierw przyznajemy zasiłek celowy na żywność, dopiero w przypadku ...

  czytaj więcej

 • Zasiłek celowy nie może być źródłem utrzymania

  ... jeden miesiąc. Prezydent odmówił przyznania mu zasiłku specjalnego na zaległe opłaty czynszowe. W ... ośrodka pomocy społecznej i otrzymuje zasiłki na zgłaszane przez ... rozprawie przed NSA wyjaśnił, że specjalny zasiłek celowy miał być przekazany na bieżące, a ... Radzicka, sędzia sprawozdawca, stwierdziła, że specjalny zasiłek celowy przyznawany jest w szczególnie uzasadnionych przypadkach. ...

  czytaj więcej

 • Kiedy samorząd może przyznać specjalny <strong>zasiłek</strong> <strong>celowy</strong>

  Kiedy samorząd może przyznać specjalny zasiłek celowy

  ... , których dochody są wyższe, specjalnego zasiłku celowego. Ma to miejsce w szczególnie ... przemawiają za tym, aby otrzymała zasiłek. Trzeba też pamiętać, że specjalny zasiłek celowy tak jak inne świadczenia z ... (I OSK 1911/10). Zasiłek ten nie może ... jej wysokości. Kwota zasiłku nie może przekraczać ...

  czytaj więcej

 • Jednostka przyzna zasiłek celowy na leczenie stomatologiczne

  ... społecznej nie przyznał zasiłku celowego. Pieniądze te miały ... starająca się o zasiłek podlega obowiązkowi ubezpieczenia ... pozwala na przyznanie zasiłku celowego na pokrycie kosztów ... . Warunkiem przyznania zasiłku pozostaje jednak ... nie zabrania przyznania zasiłku celowego na opłacenie takiego ... gmina może przyznać zasiłek celowy na leczenie w ... związane z przyznawaniem zasiłków celowych, bo zwykle liczba ...

  czytaj więcej

 • Rolnicy otrzymają do 15 tys. zł <strong>zasiłku</strong> <strong>celowego</strong>

  Rolnicy otrzymają do 15 tys. zł zasiłku celowego

  ... zaleceniem premiera, przedstawił ramowy program pomocy poszkodowanym rolnikom. Zgodnie z nim, na celowe zasiłki socjalne, m.in. na remont urządzeń gospodarczych i maszyn, przeznaczone zostanie 15 ... w wyniku działania żywiołu, otrzyma jednak nie więcej niż 15 tys. zł zasiłku celowego. Rolnicy otrzymają też dopłaty do materiału siewnego i sadzeniaków. Oprócz ...

  czytaj więcej

 • Poszkodowani w klęskach żywiołowych otrzymają do 6 tys. zł zasiłku celowego

  ... dobrej woli. Mieszkańcy gmin poszkodowanych w wyniku podtopień i gradobicia mogą otrzymać zasiłek celowy przysługujący na podstawie ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ... w wyniku klęski żywiołowej osoby. Oceny szkód dokona gminna komisja. Do otrzymania zasiłku niezbędne jest przeprowadzenie przez pracownika socjalnego rodzinnego wywiadu środowiskowego. Przepisy przewidują ...

  czytaj więcej

 • Do 6 tys. zł zasiłku celowego dla rodzin powodzian

  ... , mają prawo do zasiłku celowego. Zgodnie z art. ... . 115, poz. 728), zasiłek celowy przysługuje osobie lub ... środki z budżetu. Zasiłek celowy nie podlega zwrotowi ... , już zaczęła wypłatę zasiłków. – Otrzymaliśmy pierwszą część ... rezerwy urzędu wojewódzkiego. Zasiłki wynoszą od 1 ... Ropczycach. Taką wielkość zasiłku celowego przewidział rząd, ale ... starającej się o zasiłek. – Przeprowadzenie wywiadu ...

  czytaj więcej

 • Radni nie mogą ograniczać prawa do zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie

  ... Kraśniczyna. Wskazali w niej, że jednorazowy zasiłek celowy na ekonomiczne usamodzielnienie przysługuje osobom bezrobotnym, ... w tym roku niskimi środkami na zasiłki, w tym tymi na ekonomiczne usamodzielnienie. ... warunki i tryb przyznawania oraz zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie. Wojewoda podkreślił, iż ... , kto może się ubiegać o zasiłek na ekonomiczne usamodzielnienie. ...

  czytaj więcej

 • Jak otrzymać i ile wynosi zasiłek dla bezrobotnych

  Zasiłki od czerwca rosną, ... rok. Zasiłek dla bezrobotnych ... nabycia prawa do zasiłku przez tego bezrobotnego. Zasiłek dla bezrobotnych przysługuje ... pobiera świadczenia rehabilitacyjnego, zasiłku chorobowego, macierzyńskiego oraz zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego, zasiłku przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego, ... pobierały świadczenia ZUS (zasiłek chorobowy, zasiłek rehabilitacyjny, zasiłek macierzyński lub zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego) po ustaniu ...

  czytaj więcej

 • Samorząd nie da <strong>zasiłku</strong> na internet

  Samorząd nie da zasiłku na internet

  ... , którym nie przyznano zasiłku, kierują sprawydo sądów. ... z późn.zm.) zasiłek celowy przysługuje osobom, które ... osobę w rodzinie.Zasiłek specjalny jest przyznawany, ... świadczeń. – Wypłata tych zasiłków nie jestobowiązkowa, stąd ... się zarówno o zasiłek celowy, jak izasiłek specjalny ... ma jużprzyznany np. zasiłek okresowy, ... też, że powodemprzyznania zasiłku celowego nie może też ...

  czytaj więcej

 • Samorządom brakuje pieniędzy na wypłatę <strong>zasiłków</strong> z pomocy społecznej

  Samorządom brakuje pieniędzy na wypłatę zasiłków z pomocy społecznej

  ... pieniędzy na wypłatę zasiłków okresowych. Taki problem ... przyznanie pieniędzy na zasiłki w wysokości 14 ... finansów. Płaci budżet Zasiłek okresowy jest ... środki zarezerwowane na zasiłki celowe. Te, które przyznaje ... pieniędzy przypadających na zasiłki celowe – mówi Bożena Antończyk, ... taką możliwość, bo zasiłki celowe, które służą zaspokojeniu ... wyjścia, mimo że zasiłek celowy, który może być ...

  czytaj więcej

 • <strong>Zasiłki</strong> i świadczenia: Na jakie wsparcie od państwa można liczyć w Polsce?

  Zasiłki i świadczenia: Na jakie wsparcie od państwa można liczyć w Polsce?

  KLIKNIJ NA ZDJĘCIE, ŻEBY PRZEJŚĆ DO GALERII. zdjęcie główne

  czytaj więcej

 • Kiedy <strong>zasiłek</strong> chorobowy zostanie wypłacony w obniżonej wysokości

  Kiedy zasiłek chorobowy zostanie wypłacony w obniżonej wysokości

  Zasiłek chorobowy przysługuje w ... do 70 proc. Zasiłek niższy o 25 proc. Obniżenie zasiłku chorobowego o 25 ... celu wypłaty zasiłku chorobowego 19 ... terminu. Wynagrodzenie i zasiłek Zasady dotyczącej obniżenia zasiłku chorobowego o 25 ... 2008 r. Obniżenie zasiłku do 70 proc. Zasiłek chorobowy za okres ... dni można obniżyć zasiłek. PRZYKŁAD: ZASIŁEK ZA POBYT W ...

  czytaj więcej

 • Więcej zasiłków z pomocy społecznej

  ... ma też przyznawane zasiłki. – W ubiegłym roku ... kolei w Augustowie zasiłki stałe otrzymuje 10 ... . więcej zasiłków okresowych, przeznaczanych ... ubiega się o zasiłek celowy na zakup opału ... głównie na wypłatę zasiłków stałych i celowych. Mniej pieniędzy z ... też na wypłatę zasiłków celowych. Tak jest m ... budżetem przyjęliśmy, że zasiłek celowy będziemy przyznawać tylko ...

  czytaj więcej

 • Komu przysługuje zasiłek z pomocy społecznej

  ... może ubiegać się o zasiłek stały z Ośrodka ... jego miejsce zamieszkania. Zasiłek jest przyznawany w ... to 456 zł. Zasiłek zostanie przyznany, jeśli ... zdrowotne. Pobierającym taki zasiłek składki na ten ... bardziej że kwota zasiłku stałego nie jest ... przekraczać 529 zł. Zasiłek stały nie przysługuje, ... utratą prawa do zasiłku dla bezrobotnych na ...

  czytaj więcej

 • Zwolnienie lekarskie nie powinno się opłacać. Trzeba obniżyć <strong>zasiłek</strong> chorobowy

  Zwolnienie lekarskie nie powinno się opłacać. Trzeba obniżyć zasiłek chorobowy

  ... wypłatą wynagrodzenia i zasiłków chorobowych w wysokości ... związane z wypłatą zasiłków chorobowych tylko na ... do pracy oraz zasiłek chorobowy na tak ... – we Francji wysokość zasiłku chorobowego wynosi zaledwie ... do pracy, a zasiłek chorobowy wypłacany jest ... z niższą wysokością zasiłków (Wielka Brytania, USA, ... kosztów wynagrodzeń i zasiłków chorobowych. Wśród proponowanych ... , przeczy temu celowi. W mojej ...

  czytaj więcej

 • Emeryt otrzyma zasiłek na żywność

  ... , poz. 1362 z późn. zm.). Zasiłek celowy Spośród świadczeń pieniężnych emeryt lub ... w szczególności ubiegać się o zasiłek celowy. Jest on przyznawany na zaspokojenie ... . Prawo do takiego zasiłku jest uzależnione od ... może przyznać tej osobie specjalny zasiłek celowy. Nie oznacza to jednak, że każdy senior uzyska zasiłek, ponieważ ich liczba ...

  czytaj więcej

 • Gminy mogą wypłacać dodatkowe zasiłki

  ... . Jeżeli w czasie jego trwania znajdą pracę, to nie stracą prawa do zasiłku celowego lub okresowego z dniem podjęcia zatrudnienia. Zgodnie z art. 38 i 39a ... działanie znowelizowanych przepisów. – Informujemy osoby, które zawierają kontrakty o możliwości dłuższego otrzymywania zasiłku. Co jest zresztą dobrym pomysłem, zwłaszcza że do tej pory osoby ...

  czytaj więcej

 • Po zasiłek rodzinny z nowymi wnioskami

  ... przewidywał, że do wniosku o przyznanie zasiłku rodzinnego trzeba dołączyć zaświadczenie o wysokości ... o świadczenie pielęgnacyjne i dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka. Będzie ... z nowymi zasadami nabywania prawa do zasiłku pielęgnacyjnego po raz pierwszy i przy ... ustalono, że od listopada wzrosną tylko zasiłki rodzinne.

  czytaj więcej

 • zobacz więcej wyników

Galeria

Inne

e-Booki - elektroniczne poradniki Gazety Prawnej