zasiłek celowy wzór

Baza artykułów znajdująca się w serwisie dotycząca tematu zasiłek celowy wzór. Najnowsze wiadomości i informacje dotyczące zasiłek celowy wzór.
Znajdź informacje dla siebie w naszym katalogu tematów.


 • Po zasiłek rodzinny z nowymi wnioskami

  ... dotychczas. Ich nowe wzory określa wchodzące dziś ... . 950). Zmiany we wzorach wniosków to efekt ... wniosku o przyznanie zasiłku rodzinnego trzeba dołączyć ... i dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu ... w tygodniu. Ponadto wzór wniosku o dodatek ... nabywania prawa do zasiłku pielęgnacyjnego po raz ... wprowadza też nowy wzór obliczania wysokości składki ... sam jak wzór, który obowiązuje ...

  czytaj więcej

 • Gminy mogą wypłacać dodatkowe zasiłki

  ... pracę, to nie stracą prawa do zasiłku celowego lub okresowego z dniem podjęcia zatrudnienia. ... zawierają kontrakty o możliwości dłuższego otrzymywania zasiłku. Co jest zresztą dobrym pomysłem, zwłaszcza ... 30 czerwca muszą stosować ich nowe wzory. Rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej ... 8 listopada 2010 r. w sprawie wzoru kontraktu socjalnego (Dz ...

  czytaj więcej

 • Biurokracja utrudnia otrzymanie <strong>zasiłku</strong> rodzinnego

  Biurokracja utrudnia otrzymanie zasiłku rodzinnego

  ... (wcześniej na podstawie specjalnego wzoru obliczała ją gmina). Wprawdzie ... kryterium dochodowego warunkującego uzyskanie zasiłku na dziecko. W tym ... do składania wniosku o zasiłek, rezygnowała z tej możliwości. ... opiekunowie ubiegający się o zasiłek, będą już wkrótce mieli ... wymagane w przypadku zasiłków. Na przyjęcie takiego ... też dotyczyć specjalnego zasiłku opiekuńczego. To nowa ...

  czytaj więcej

 • Poszkodowani przez burze dostaną do 6 tys. zł zasiłku

  ... burz i nawałnic, będą mogli otrzymać zasiłki celowe na zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych. Środki ... minister spraw wewnętrznych i administracji. Jednorazowy zasiłek wyniesie do 6 tys. zł, a ... gminie lub ośrodku pomocy społecznej. Jego wzór określa część X załącznika nr 1 ... innych sytuacjach klęsk żywiołowych zawsze otrzymają zasiłek do 6 tys. ...

  czytaj więcej

 • Gminom brakuje pieniędzy na obsługę zasiłków rodzinnych

  ... gminom, mają one zagwarantowane 3 proc. z dotacji celowej z budżetu, przeznaczonej na wypłatę tych świadczeń. Nie ... się prawa, co roku wprowadzane są bowiem nowe wzory druków, przybywa ciągle oświadczeń – mówi Maria Czopko, kierownik ... proc. jest wystarczający. – W tym roku podwyższone zostały zasiłki rodzinne, co powoduje, że ogólna kwota dotacji ...

  czytaj więcej

 • O czym nie wolno zapomnieć, wystawiając świadectwo pracy

  O czym nie wolno zapomnieć, wystawiając świadectwo pracy

  ... zdjęcie główne Pomocniczy wzór świadectwa pracy znajduje ... prostowania (dalej: rozporządzenie) [wzór]. Zdecydowana większość pracodawców stosuje ten wzór przy wydawaniu pracownikom ... się na ww. wzorze z rozporządzenia oraz ... narodowej, w tym wzorów wniosków, ankiet i ... uprawnienia pracownika do zasiłku dla ... z Funduszu Pracy: zasiłki dla bezrobotnych, zasiłki szkoleniowe lub stypendia. ...

  czytaj więcej

 • Kto może liczyć na stypendium socjalne, naukowe i unijne

  ... form pomocy: socjalnej (stypendium szkolne i zasiłek szkolny) oraz motywacyjnej (stypendium za wyniki ... lub osiągnięcia sportowe). Stypendium socjalne i zasiłek przyznaje w drodze decyzji administracyjnej wójt, ... , gdzie należy ubiegać się o pomoc, wzór wniosku oraz sposób i formę wypłacania ... złożyć- Kiedy uczeń ma prawo do zasiłku szkolnego- Komu przysługuje stypendium ...

  czytaj więcej

 • Kosiniak-Kamysz: Rozpoczynamy dyskusję nad nowym modelem waloryzacji emerytur. Jestem zwolennikiem podwyżki kwotowej

  Kosiniak-Kamysz: Rozpoczynamy dyskusję nad nowym modelem waloryzacji emerytur. Jestem zwolennikiem podwyżki kwotowej

  Prezydent skarży OFE do trybunału. Co zostanie z ustawy po orzeczeniu sędziów ? zdjęcie główne Bardzo dobrze, że pan prezydent wystąpił z wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego. To przetnie wszystkie spekulacje na temat niekonstytucyjności zmian w OFE. Nie jestem prawnikiem, ale obaw nie mam. Ze wszystkich przygotowanych dla rządu opinii wybitnych ...

  czytaj więcej

 • Fundusz Alimentacyjny: problem z przyznawaniem świadczeń

  ... . A załączniki te określają m.in. wzór wniosku, jaki trzeba złożyć w gminie, ... trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz wzorów wniosku, zaświadczeń i oświadczeń o ustalenie ... tygodnie temu zamieścił na swoich stronach wzór wniosku, informując, że nie ulegnie on ... drukarni i około środy powinnam otrzymać wzory - mówi Jolanta Karpińska. Katarzyna ...

  czytaj więcej

 • Taka sama waloryzacja dla wszystkich emerytów jest niezgodna z konstytucją

  Prezydent podpisał ustawę wprowadzającą kwotową waloryzację emerytur i rent w 2012 roku r. i jednocześnie skierował ją do Trybunału Konstytucyjnego (TK). Załóżmy, że uzna on, iż przepisy są niezgodne z konstytucją. Czy wtedy świadczeniobiorcy będą mogli domagać się zwrotu pieniędzy, jeśli stracili na waloryzacji? Tak. Będzie to możliwe na podstawie ...

  czytaj więcej

 • Jak otrzymać zapomogę, zdobyć stypendium

  ... podane terminy przyjmowania i rozpatrywania wniosków, wzory zaświadczeń itp. W przypadku stypendiów naukowych ... świadczeniach rodzinnych, tj. np.: • świadczeń rodzinnych (zasiłku rodzinnego, dodatków do tego zasiłku, świadczeń opiekuńczych), • świadczeń z pomocy społecznej (zasiłków stałych, okresowych, celowych itd.), dopłat bezpośrednich dla rolników w ...

  czytaj więcej

 • Kiedy mieszkańcy mogą liczyć na wsparcie samorządu

  Kiedy mieszkańcy mogą liczyć na wsparcie samorządu

  ... też uzależniona wysokość niektórych świadczeń, np. zasiłku stałego lub zasiłku okresowego. Natomiast w przypadku niektórych świadczeń ... dochodów nieprzekraczających kryterium nie dotyczy np. zasiłku celowego, który przysługuje w sytuacji zdarzenia losowego, ... lub rodziny ubiegającej się o pomoc. Wzór wywiadu jest określony w rozporządzeniu ministra ... osób korzystających z zasiłku w sposób stały ...

  czytaj więcej

 • Zarządy ograniczają uprawnienia spółdzielców

  Zarządy ograniczają uprawnienia spółdzielców

  ... wymagała ustawa. Każdy powód dobry Swoich uprawnień nie mogą zrealizować nie tylko członkowie GSM, ale właściwie zdecydowana większość mieszkańców spółdzielni w kraju. Przytłaczająca część spółdzielni celowo nie dostosowała swoich statutów do obowiązujących od prawie roku znowelizowanych przepisów. W związku z tym decyzje w spółdzielni będą podejmowane po raz kolejny przez ...

  czytaj więcej

 • Rząd się zdecydował: po 71 zł waloryzacji na jednego emeryta

   Projekt ma trafić na pierwsze posiedzenie rządu w nowym roku – 3 stycznia. Potem między 11 a 13 stycznia ma się nim zająć Sejm. Rząd musi się spieszyć z uchwaleniem ustawy, by ZUS mógł w lutym wyliczyć waloryzację według nowych zasad. W budżecie na waloryzację emerytur przeznaczono 7,2 mld zł. ...

  czytaj więcej

 • Posiadanie dziecka jest teraz luksusem. Wchodzimy w zapaść demograficzną

  Posiadanie dziecka jest teraz luksusem. Wchodzimy w zapaść demograficzną

  ... państwa, w których negatywne tendencje udało się powstrzymać albo nawet odwrócić Za wzór do naśladowania uznaje się kosztowny, ale skuteczny model francuski. Francja to jedyny ... Bliskiego Wschodu. Francja jednak płaci za wspieranie macierzyństwa kolosalne pieniądze, gwarantując wysokie zasiłki dla kobiet przebywających na urlopach wychowawczych, finansowany częściowo przez państwo system żłobków ...

  czytaj więcej

 • Pracujący emeryci stracą etaty

  Pracujący emeryci stracą etaty

  Wcześniej taką deklarację składało Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, które przygotowało w tej sprawie projekt ustawy. Teraz odpowiednie przepisy znalazły się w przygotowanej przez Ministerstwo Finansów nowelizacji ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw. Przewiduje ona m.in., że rząd będzie dalej podnosił podatki (likwidacja ulg, podwyżka VAT), jeśli ...

  czytaj więcej

 • Wcześniejsze emerytury po 2008 roku

  Dla kogo wcześniejsza emerytura Na emeryturę z art. 184 ustawy emerytalnej będą mogli przejść m.in. mężczyźni urodzeni po 1948 roku wykonujący prace z wykazu A albo B, jeśli nie osiągną obniżonego wieku emerytalnego do końca 2008 roku. Dla osób urodzonych po 1948 roku bardzo istotna jest treść art. 184 ...

  czytaj więcej

 • Rząd nie zgadza się na zachowanie przywilejów emerytalnych

  ZMIANA PRAWA Dzisiaj odbędzie się pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Zgodnie z nim, prawo do wcześniejszych emerytur może zachować około 775 tys. osób zatrudnionych w szczególnych warunkach lub charakterze. Świadczenia emerytalne będą mogły być liczone według tzw. starych zasad. - Z takiej możliwości ...

  czytaj więcej

 • Wchodzą w życie 1 stycznia 2013 r.

  ... przez wojewodów z dotacji celowych przyznawanych z budżetu państwa. ... pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach ... r. w sprawie określenia wzorów graficznych winiet dzienników urzędowych ... 2012 r. w sprawie wzorów oświadczeń o przysługującym świadczeniobiorcy ... składek, osób pobierających zasiłki przyznane na podstawie ... r. w sprawie wzoru zawiadomienia o skorygowaniu ...

  czytaj więcej

 • 100 procent chorobowego tylko dla nielicznych. Rząd zarobi na służbach mundurowych

  100 procent chorobowego tylko dla nielicznych. Rząd zarobi na służbach mundurowych

  ... pełne uposażenie za okres absencji. – Takie rozwiązanie obecnie obowiązuje w systemie powszechnym. Zasiłek chorobowy w wysokości 100 proc. podstawy wymiaru jest wypłacany dopiero po przeprowadzeniu ... , bo taki system już sprawnie działa w ZUS. Może się więc stać wzorem także dla komisji resortowych. Ocena związku przyczynowego absencji z wykonywaną pracą należy ...

  czytaj więcej

 • zobacz więcej wyników

Galeria

Inne

e-Booki - elektroniczne poradniki Gazety Prawnej