zasiłek samotnej matki

Baza artykułów znajdująca się w serwisie dotycząca tematu zasiłek samotnej matki. Najnowsze wiadomości i informacje dotyczące zasiłek samotnej matki.
Znajdź informacje dla siebie w naszym katalogu tematów.


 • 5 rodzajów pomocy, na jaką może liczyć <strong>samotna</strong> <strong>matka</strong> w Polsce

  5 rodzajów pomocy, na jaką może liczyć samotna matka w Polsce

  ... świadczeniach rodzinnych, za matkę samotnie wychowującą dziecko uznaje ... zdjęcie główne 1. Zasiłek rodzinny Przede wszystkim samotna matka może starać się ... . slideshow Ponadto samotna matka musi spełnić kryterium ... . Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka Samotne matki, którym przyznano zasiłek rodzinny, mogą również ... alimentów jest bezskuteczna, samotna matka może starać się ...

  czytaj więcej

 • Samotnej matce fiskus daruje zaległości

  ... Administracyjny nie przyznał racji organom podatkowym, które automatycznie odmówiły umorzenia zaległych podatków matce, która samotnie wychowuje pięcioro dzieci w wieku szkolnym, a jej jedynym dochodem jest zasiłek rodzinny z pomocy społecznej oraz pomoc z fundacji. Zaległości te ...

  czytaj więcej

 • Kiedy <strong>samotny</strong> rodzic może otrzymać dodatek do <strong>zasiłku</strong>

  Kiedy samotny rodzic może otrzymać dodatek do zasiłku

  ... ? Po śmierci męża matka samotnie wychowuje dwójkę dzieci. ... przysługiwał dodatek do zasiłku dla samotnego rodzica? picture ... zasiłku dla samotnego ... , gdyby sprawa dotyczyła samotnej matki, której dziecko nie ... spełniam kryteria dla samotnej matki Czytelniczka ma troje ... otrzymywać dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka? Osoby samotnie wychowujące dzieci mogą ...

  czytaj więcej

 • <strong>Samotny</strong> rodzic z <strong>zasiłkiem</strong>, ale bez preferencji w PIT

  Samotny rodzic z zasiłkiem, ale bez preferencji w PIT

  Osoba, która samotnie wychowuje dziecko, może ... sposobu opodatkowania jest samotne wychowywanie dziecka, a ... sąd, dotyczyła przyznania samotnej matce dodatku do zasiłku rodzinnego. Ojciec zmarł, a matka była w nowym ... taka osoba jest samotnym rodzicem, bo wychowuje ... o dodatek do zasiłku. Czy takiej interpretacji ... odrębną definicję osoby samotnie wychowującej ...

  czytaj więcej

 • Będzie roczny zasiłek dla bezrobotnych dla samotnych rodziców

  ... autorów reformy w zmiany zasadach przyznawania zasiłku dla bezrobotnych mają doprowadzić do wyrównywania ... obowiązki rodzinne z zawodowymi, zwłaszcza jeśli samotnie wychowują dzieci. linki wyróżnione Zmiany w zasadach przyznawania zasiłku dla bezrobotnych do kolejny element reformy ... utratę na 9 miesięcy prawa do zasiłków z pomocy społecznej. Kolejna ...

  czytaj więcej

 • PIT: Kobieta mieszkająca z konkubentem może rozliczyć się jako samotna matka

  ... rozliczyć jako rodzic samotnie wychowujący dziecko? Od dochodów osób samotnie wychowujących w roku ... odrębnymi przepisami otrzymywały zasiłek pielęgnacyjny, ● dzieci do ... połowy dochodów osoby samotnie wychowującej dzieci. Do ... ”, że za osobę samotnie wychowującą dzieci uważa ... przepisów. Za osobę samotnie wychowującą dzieci uważa ... przysługuje status osób samotnie wychowujących dzieci, odwołując ... wychowywać dzieci samotnie, tj. bez ...

  czytaj więcej

 • Rząd zajmie się e-zwolnieniami i zasiłkami dla samotnych ojców

  ... urlop rodzicielski i zasiłek z tego tytułu ... . w przypadku śmierci matki dziecka. Wypełnienie tej ... zarezerwowane są dla matki. Zgodnie z obecnymi ... tylko wtedy, jeśli matka pracuje - warunkiem jest ... więc warunkowane prawem matki - jeśli ona nie ... w razie śmierci matki, porzucenia przez nią dziecka, gdy matka ma orzeczenie o ... nad dzieckiem, zasiłek macierzyński i ...

  czytaj więcej

 • <strong>Zasiłki</strong> rodzinne: <strong>samotni</strong> rodzice po ślubie, nadal mają do nich prawo

  Zasiłki rodzinne: samotni rodzice po ślubie, nadal mają do nich prawo

  ... wyróżnione Małżonek też samotny Co do zasady specjalny dodatek do zasiłku rodzinnego przysługuje osobie samotnie wychowującej dziecko, pod ... , która określa, że samotnym rodzicem jest panna, ... osoby wychowywanej przez samotnego rodzica. Dla takiej ... znaczenia to, że matka ubiegająca się o ... cywilnego przez osobę samotnie wychowującą potomka nie ... osobom wychowywanym przez matkę lub ojca ...

  czytaj więcej

 • Samotni rodzice z dłuższym zasiłkiem dla bezrobotnych

  ... . zm.) okres pobierania zasiłku wynosi 12 miesięcy ... utracił prawo do zasiłku z powodu upływu ... tej sytuacji osoby samotnie wychowujące dziecko znalazły ... ,10 zł wynosi zasiłek dla bezrobotnych za ... przepisu wyklucza, aby samotny rodzic miał prawo ... uprawniająca bezrobotnych wychowujących samotnie dzieci do dłuższego zasiłku. Zgodnie z ustawą zasiłek przez 12 miesięcy ...

  czytaj więcej

 • Tradycyjny model rodziny traci popularność. Przybywa <strong>samotnych</strong> <strong>matek</strong>

  Tradycyjny model rodziny traci popularność. Przybywa samotnych matek

  ... 2+2 odchodzi do lamusa Tradycyjny model rodziny z matką, ojcem i dwójką ... . W efekcie już prawie co czwartą rodzinę tworzy samotna matka lub samotny ojciec z dziećmi. Co ważne, tych pierwszych jest znacznie więcej, bo samotne matki z dziećmi wśród niepełnych rodzin stanowią 87 proc. ...

  czytaj więcej

 • Samotny ojciec przejmie uprawnienie do zasiłku macierzyńskiego

  ... – Nowe regulacje pozwolą na pobieranie zasiłku macierzyńskiego ojcom, którzy pozostają sami ... śmierci lub porzucenia rodziny przez matkę. Odpowiednie przepisy zostaną wprowadzone do ... , że zmiany mające ułatwić życie samotnym ojcom będą dotyczyć na razie ... jednak, że w dalszym ciągu samotny ojciec nie będzie mógł ... w przypadku, gdy matka nie wykorzysta pierwszych ...

  czytaj więcej

 • Zasiłek pielęgnacyjny nie pozbawia rozliczenia dla samotnych rodziców

  Może. Według resortu finansów w przypadku samotnego wychowywania dziecka, które otrzymywało zasiłek pielęgnacyjny lub rentę socjalną, nie jest ... dochodów w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci niezależnie od zarobków dziecka, które otrzymywało zasiłek pielęgnacyjny. Dochodów pełnoletniego dziecka ...

  czytaj więcej

 • Samotna matka nie ma obowiązku dokumentowania dochodów ojca dziecka, by otrzymać becikowe

  ... . Urzędnicy OPS wprowadzili naszą czytelniczkę w błąd. Kobieta samotnie wychowująca dziecko nie ma obowiązku dokumentowania dochodów ojca ... potrzeby ustalenia prawa do becikowego, ponieważ jednak kwestia samotnych rodziców budziła wątpliwości, stanowisko w tej sprawie zajęło ... o świadczeniach rodzinnych, występuje osoba, która jest osobą samotnie wychowującą dziecko (bez względu na fakt ustalenia, ...

  czytaj więcej

 • TK: <strong>Samotny</strong> rodzic z więcej niż dwójką dzieci bez wyższego <strong>zasiłku</strong> rodzinnego

  TK: Samotny rodzic z więcej niż dwójką dzieci bez wyższego zasiłku rodzinnego

  ... późn. zm.) jest zgodny z konstytucją. Przewiduje on, że dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania wynosi 170 zł na dziecko, ale nie więcej niż 340 ... podziału uzależnione od liczby dzieci jest tym bardziej niesprawiedliwe, że osobie samotnej, która wychowuje troje lub więcej dzieci, jest trudniej o podjęcie dodatkowej ...

  czytaj więcej

 • <strong>Samotni</strong> ojcowie mogą skorzystać z urlopu i <strong>zasiłku</strong> macierzyńskiego

  Samotni ojcowie mogą skorzystać z urlopu i zasiłku macierzyńskiego

  Przepisy przewidują, że w przypadku śmierci matki bądź też porzucenia przez nią dziecka w czasie ... wykorzystania tej części urlopu macierzyńskiego, której nie wykorzystała matka. Matka, która ma orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji ... urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego, gdy sam był ubezpieczony, matka była do niego uprawniona i wykorzysta pierwsze 14 ...

  czytaj więcej

 • Dla kogo świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy

  ... przeciwieństwie do specjalnego zasiłku opiekuńczego, umożliwiają jego ... się 60-letnią matką, która pół roku ... na zdrowiu jej matki powstałby wcześniej. Nie ... się o specjalny zasiłek opiekuńczy. Jego przyznanie ... jej rodziny oraz matki, którą się zajmuje. ... Czy będzie specjalny zasiłek dla studenta Pani ... pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy? Czytelniczka nie ... też specjalnego zasiłku opiekuńczego, które ...

  czytaj więcej

 • Jak otrzymać i ile wynosi zasiłek dla bezrobotnych

  ... nabycia prawa do zasiłku przez tego bezrobotnego. Zasiłek dla bezrobotnych przysługuje ... pobiera świadczenia rehabilitacyjnego, zasiłku chorobowego, macierzyńskiego oraz zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego, zasiłku przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego, ... do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka ... pobierały świadczenia ZUS (zasiłek chorobowy, zasiłek rehabilitacyjny, zasiłek macierzyński lub zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego) po ustaniu ...

  czytaj więcej

 • Kiedy przysługuje <strong>zasiłek</strong>, a kiedy dodatek pielęgnacyjny

  Kiedy przysługuje zasiłek, a kiedy dodatek pielęgnacyjny

  Zasiłek pielęgnacyjny przyznawany jest ... W STOPNIU LEKKIM Matka samotnie wychowująca dziecko, nigdzie ... w celu przyznania zasiłku pielęgnacyjnego. W marcu ... taką treść orzeczenia zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje. ... Osoba występująca o zasiłek pielęgnacyjny w związku ... , do wniosku o zasiłek pielęgnacyjny dołącza tylko ... aktu urodzenia. Wypłata zasiłku Prawo do zasiłku pielęgnacyjnego ustala się ...

  czytaj więcej

 • Kiedy ZUS wypłaci <strong>zasiłek</strong> macierzyński mimo ustania ubezpieczenia chorobowego

  Kiedy ZUS wypłaci zasiłek macierzyński mimo ustania ubezpieczenia chorobowego

  Zasiłek macierzyński przysługuje ubezpieczonej, ... tych przypadkach zasiłek może być ... który pracownicy przysługuje zasiłek macierzyński, wypłaty zasiłku za ten jeden ... do dnia porodu zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego, a następnie ... będzie jej przysługiwał zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego. Natomiast od ... ma prawo do zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego. Zasiłek ten oraz zasiłek macierzyński od dnia ...

  czytaj więcej

 • Kto może starać się o <strong>zasiłek</strong> rodzinny?

  Kto może starać się o zasiłek rodzinny?

  ... m.in. o zasiłek rodzinny) mogą ubiegać ... się o zasiłek rodzinny, osoba ... , uprawniający do uzyskania zasiłku, wówczas zasiłek rodzinny już jej ... stanowią inaczej.  Wysokość zasiłku rodzinnego   O wysokości zasiłku rodzinnego decyduje wiek ... złotych.  Nie tylko zasiłek - dodatki Osoba pobierająca zasiłek rodzinny może też ... . Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka przysługuje samotnie wychowującemu dziecko rodzicowi ...

  czytaj więcej

 • zobacz więcej wyników

Galeria

Inne