zasiłki pielęgnacyjne

Baza artykułów znajdująca się w serwisie dotycząca tematu zasiłki pielęgnacyjne. Najnowsze wiadomości i informacje dotyczące zasiłki pielęgnacyjne.
Znajdź informacje dla siebie w naszym katalogu tematów.


 • Zasiłek pielęgnacyjny: Przepisy dyskryminują niepełnosprawnych

  ... uzyskanie przez część niepełnosprawnych zasiłku pielęgnacyjnego. Problem ten dotyczy osób ... stopniu niepełnosprawności, może otrzymywać zasiłek pielęgnacyjny, tylko gdy ta powstała, ... przyzna takiej osobie zasiłku. Niepełnosprawny może odwołać ... takimi orzeczeniami otrzymywały zasiłek pielęgnacyjny. – Kierowaliśmy się zasadą, ... wniosek o przyznanie zasiłku nie ma kompetencji ... braku możliwości uzyskania zasiłku pielęgnacyjnego. Dlatego zwraca się ...

  czytaj więcej

 • Jak otrzymać i ile wynosi zasiłek pielęgnacyjny

  Komu przysługuje zasiłek pielęgnacyjny - Niepełnosprawnemu dziecku- Osobie niepełnosprawnej powyżej ... 75 lat Komu nie przysługuje zasiłek pielęgnacyjny - Osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego- Osobie przebywającej w ... między krajami stanowią inaczej) Wysokość zasiłku pielęgnacyjnego Zasiłek pielęgnacyjny nie jest przyznawany według kryterium ... ubiegającej się o zasiłek- Skrócony akt urodzenia ...

  czytaj więcej

 • Zasiłek pielęgnacyjny nie pozbawia rozliczenia dla samotnych rodziców

  Może. Według resortu finansów w przypadku samotnego wychowywania dziecka, które otrzymywało zasiłek pielęgnacyjny lub rentę socjalną, nie jest istotny ani wiek dziecka, ani wysokość jego ... przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci niezależnie od zarobków dziecka, które otrzymywało zasiłek pielęgnacyjny. Dochodów pełnoletniego dziecka nie dolicza się do dochodów rodzica. Dziecko składa ...

  czytaj więcej

 • <strong>Zasiłki</strong> <strong>pielęgnacyjne</strong> kosztem remontów dróg

  Zasiłki pielęgnacyjne kosztem remontów dróg

  ... mln zł na podwyższenie świadczeń pielęgnacyjnych. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji pospiesznie ... środków będzie przesuniętych na świadczenia pielęgnacyjne dla osób opiekujących się niepełnosprawnymi ... wypłacać osobom uprawnionym do świadczenia pielęgnacyjnego o 180 zł więcej niż ... źródeł rząd sfinansuje wyższe świadczenia pielęgnacyjne w kolejnych latach. Od ... r. wysokość świadczenia pielęgnacyjnego będzie wynosić netto ...

  czytaj więcej

 • Niepełnosprawny w zakładzie karnym nie otrzyma zasiłku pielęgnacyjnego

  ... utrzymanie, przysługuje jej zasiłek pielęgnacyjny? Osobom niezdolnym do ... egzystencji należy się zasiłek pielęgnacyjny, którego celem jest ... pomocy innej osoby. Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje niepełnosprawnemu dziecku, ... powstania niepełnosprawności, wówczas zasiłku pielęgnacyjnego nie można przyznać ... /Wr 576/08). Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje osobie ... nie należy się zasiłek pielęgnacyjny, gdyż są to ... inaczej. Ponadto zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje ...

  czytaj więcej

 • Posłowie chcą podwyżki i corocznej waloryzacji zasiłku pielęgnacyjnego

  ... 139, poz. 992 z późn. zm.). Zasiłek pielęgnacyjny od września 2006 r. wynosi bowiem ... wynika z odrębnych mechanizmów ich weryfikowania. Zasiłek należy do świadczeń rodzinnych, których kwoty ... świadczeniobiorca, który kończy 75 lat, zamiast zasiłku może przejść na wyższy dodatek, ale ... sprawie. Resort argumentował w nich, że zasiłek i dodatek nie ...

  czytaj więcej

 • Świadczenia opiekuńcze: dla kogo zasiłek i świadczenie pielęgnacyjne

  ... się ich wysokość. Zasiłek pielęgnacyjny Pierwszym ze świadczeń opiekuńczych jest zasiłek pielęgnacyjny. Wynosi on 153 ... do samodzielnej egzystencji. Zasiłek przysługuje: ● niepełnosprawnemu dziecku, ... 75 lat. Dodatkowo zasiłek pielęgnacyjny otrzyma też osoba, ... jednak wyjątki, kiedy zasiłek nie będzie ... - Ważności wniosku o zasiłek i świadczenie pielęgnacyjne- Wymaganych dokumentów do uzyskania świadczeń i zasiłków pielęgnacyjnych

  czytaj więcej

 • Zasiłek pielęgnacyjny: Od 1 lipca mniej opiekunów uzyska pomoc

  ... do alimentacji zajmujące się członkiem rodziny będą mogły ubiegać się o specjalny zasiłek opiekuńczy. Jego przyznanie będzie jednak uzależnione od spełnienia kryterium dochodowego, które wynosi 583 zł na jedną osobę w rodzinie. Osoby, które obecnie otrzymują świadczenie pielęgnacyjne, zachowają do niego prawo przez okres przejściowy, który potrwa do końca grudnia. ...

  czytaj więcej

 • Od 1 maja wzrasta <strong>zasiłek</strong> <strong>pielęgnacyjny</strong> dla opiekunów niepełnosprawnych dzieci

  Od 1 maja wzrasta zasiłek pielęgnacyjny dla opiekunów niepełnosprawnych dzieci

  "Zasiłki pielęgnacyjne w podwyższonej wysokości zostaną wypłacone już w tym miesiącu" - zapewnia wiceminister pracy i polityki społecznej Elżbieta Seredyn. W kolejnych latach będą one wzrastać: w 2015 roku ...

  czytaj więcej

 • Wnuczek opiekujący się babcią otrzyma specjalny zasiłek pielęgnacyjny

  ... prawo do świadczenia pielęgnacyjnego mają zachować tylko ... prawo do specjalnego zasiłku pielęgnacyjnego, ale jego przyznanie ... w rodzinie. Świadczenie pielęgnacyjne nadal będzie niezależne ... obecnie otrzymujących świadczenia pielęgnacyjnego. Po jego upłynięciu ... warunków przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego. Zdaniem resortu ... stałe otrzymywać świadczenie pielęgnacyjne w wyższej wysokości, ... . Z kolei specjalny zasiłek opiekuńczy będzie wynosić ...

  czytaj więcej

 • Dla kogo świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy

  ... o przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego. Czy otrzyma tę ... ? Przepisy dotyczące świadczenia pielęgnacyjnego, w przeciwieństwie do specjalnego zasiłku opiekuńczego, umożliwiają jego ... się o świadczenie pielęgnacyjne. Czy ta data ... zależy przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego. Jednym z najważniejszych ... się o specjalny zasiłek opiekuńczy. ... jej przysługiwało świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy? Czytelniczka nie ...

  czytaj więcej

 • Rodzic może dostać <strong>zasiłek</strong> <strong>pielęgnacyjny</strong> niezależnie od wysokości dochodu

  Rodzic może dostać zasiłek pielęgnacyjny niezależnie od wysokości dochodu

  ... świadczeń rodzinnych, oprócz zasiłku, przysługujących ... główne Prawo do zasiłku pielęgnacyjnego Pierwszym z tych świadczeń jest zasiłek pielęgnacyjny, który wynosi 153 ... , który chce otrzymywać zasiłek pielęgnacyjny lub świadczenie pielęgnacyjne, musi złożyć w ... złożony w październiku, zasiłek i świadczenie pielęgnacyjne przysługiwałyby od tego ... wydania nowego orzeczenia. Zasiłku pielęgnacyjnego nie otrzyma osoba ...

  czytaj więcej

 • Nowy podatek: 1-proc wynagrodzenia na zasiłek pielęgnacyjny

  ... dziś są przeznaczane na ten cel, trafiały rzeczywiście do potrzebujących. Zniknie dodatek pielęgnacyjny wypłacany wszystkim, którzy ukończyli 75 lat. Po reformie prawo do świadczenia będą ... . Dziś jest on dla wszystkich taki sam – 183 zł. Zgodnie z projektem zasiłek ma być wypłacany w czekach, które mają być realizowane tylko na usługi ...

  czytaj więcej

 • Gminy czekają z decyzjami przyznającymi świadczenia pielęgnacyjne i specjalne zasiłki opiekuńcze

  ... przeznaczony dla osób, które nabyły uprawnienia do świadczenia pielęgnacyjnego przed 1 stycznia 2013 r. Oznacza to, że ... wydać decyzję przyznającą im od 1 lipca świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy, który przysługuje osobom niespełniającym bardziej rygorystycznych warunków ... . poz. 1548), który na stałe wprowadza kwotę świadczenia pielęgnacyjnego w wysokości 620 zł. ...

  czytaj więcej

 • Świadczenie pielęgnacyjne, czy specjalny zasiłek opiekuńczy? Gminy mają wątpliwość

  ... . wniosek o świadczenie pielęgnacyjne jest składany w ... babcią, wprowadziła specjalny zasiłek opiekuńczy. linki ... ustawy, przysługuje świadczenie pielęgnacyjne, czy jednak należy ... od stycznia nowy zasiłek. – W takich przypadkach należy się świadczenie pielęgnacyjne, przesądza o tym ... prawo do świadczenia pielęgnacyjnego należy ustalić opierając ... wniosek o świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy.

  czytaj więcej

 • RPO chce zmiany przepisów pozbawiających osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne prawa do zasiłku dla bezrobotnych

  Bezrobotny może ubiegać się o zasiłek, jeśli w okresie 18 miesięcy poprzedzających ... . przypadające po ustaniu zatrudnienia okresu pobierania zasiłku chorobowego czy macierzyńskiego, jeżeli podstawę ich ... wlicza się natomiast okresu pobierania świadczenia pielęgnacyjnego – mówi Anna Podskrob z Powiatowego Urzędu ... osób, które zostały pozbawione prawa do zasiłku dla bezrobotnych, bo przez kilka ...

  czytaj więcej

 • Sądy przyznają zasiłek pielęgnacyjny także dalszym krewnym

  Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje osobie, która rezygnuje z pracy, aby opiekować się ... /11) uchylił decyzję gminy. Uznał, że prawo do świadczenia pielęgnacyjnego może być poszerzone również o osoby będące członkami rodziny, ... SA/Bk 776/10). 520 zł miesięcznie wynosi świadczenie pielęgnacyjne 168 tys. osób otrzymywało je w 2011 roku 1 ...

  czytaj więcej

 • Bez dokładnej daty powstania niepełnosprawności nie ma zasiłku pielęgnacyjnego

  Zasiłek pielęgnacyjny, który wynosi 153 zł miesięcznie, jest przyznawany bez względu na osiągane dochody osobom ... . z 2006 r. nr 139, poz. 992 z późn. zm.) umożliwiają też przyznanie zasiłku osobie, która ma orzeczony umiarkowany stopień niepełnosprawności, jeżeli ta powstała, zanim skończyła 21 ...

  czytaj więcej

 • W tym roku o 20 zł wzrośnie <strong>zasiłek</strong> <strong>pielęgnacyjny</strong>

  W tym roku o 20 zł wzrośnie zasiłek pielęgnacyjny

  ... ubiegających się o świadczenie pielęgnacyjne, które wynosi 420 zł ... do konsultacji społecznych. Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje obecnie osobie, która ... zrównać wysokość dodatku i zasiłku pielęgnacyjnego. Wynoszą one obecnie odpowiednio ... zł) i 153 zł. Zasiłek ma też rosnąć na ... osób otrzymujących świadczenie pielęgnacyjne o około 3 ... mln zł podniesienie wysokości zasiłku pielęgnacyjnego.

  czytaj więcej

 • Jak uzyskać <strong>zasiłek</strong> opiekuńczy lub świadczenie <strong>pielęgnacyjne</strong>

  Jak uzyskać zasiłek opiekuńczy lub świadczenie pielęgnacyjne

  ... może otrzymać świadczenie pielęgnacyjne? picture Co ... mogli otrzymywać świadczenia pielęgnacyjnego. Jednak ze względu ... zm.). Czy uzyskam zasiłek za opiekę nad ... opiekę otrzymywać specjalny zasiłek opiekuńczy, skoro jej ... o specjalny zasiłek opiekuńczy. Ten ... przyznających zarówno świadczenie pielęgnacyjne, jak i specjalny zasiłek opiekuńczy wiążące jest ... , które otrzymują świadczenie pielęgnacyjne oraz specjalny zasiłek opiekuńczy, mają opłacane ...

  czytaj więcej

 • zobacz więcej wyników

Galeria

Inne

e-Booki - elektroniczne poradniki Gazety Prawnej