zatrudnienie pracownika

Baza artykułów znajdująca się w serwisie dotycząca tematu zatrudnienie pracownika. Najnowsze wiadomości i informacje dotyczące zatrudnienie pracownika.
Znajdź informacje dla siebie w naszym katalogu tematów.


 • Pozapłacowe koszty <strong>zatrudnienia</strong> <strong>pracownika</strong> w Polsce są jedne z najniższych w UE?

  Pozapłacowe koszty zatrudnienia pracownika w Polsce są jedne z najniższych w UE?

  ... analizy Eurostatu pozapłacowe koszty zatrudnienia pracownika w Polsce są jedne ... większości państw UE koszty zatrudnienia pracownika w porównaniu z rokiem ... dotyczące pozapłacowych kosztów zatrudnienia, nie są miarodajne. ... uwagę opłacane przez pracownika (teoretycznie przez niego, ... z najwyższym pozapłacowym kosztem zatrudnienia pracownika. Składki na obowiązkowe ... OECD rozpiętość kosztów zatrudnienia jest jeszcze większa ...

  czytaj więcej

 • Najkorzystniejszą formą zatrudnienia pracownika sezonowego jest umowa cywilnoprawna

  ... , że popyt na doraźnych pracowników wzrasta w sezonie, ... tych pracodawców zachodzi potrzeba zatrudnienia dodatkowych pracowników w okresie wzmożonych potrzeb. ... się o tzw. zatrudnieniu sezonowym. Kiedy praca ... Gazety Prawnej: Najkorzystniejszą formą zatrudnienia pracownika sezonowego jest umowa cywilnoprawna ... umowy sezonowej - Kiedy warto zatrudnić na umowę zlecenia - Zatrudnieniu pracownika tymczasowego - Jak rozwiązać umowę ...

  czytaj więcej

 • Czy pracodawca może zakazać <strong>pracownikowi</strong> dodatkowego <strong>zatrudnienia</strong>

  Czy pracodawca może zakazać pracownikowi dodatkowego zatrudnienia

  Prawo pracownika do podejmowania dodatkowego zatrudnienia wynika z zasady ... . Co do zasady pracownik może podejmować dodatkowe ... . w ustawie o pracownikach urzędów państwowych, którzy ... podejmować dodatkowego zatrudnienia bez uzyskania ... pracodawca wymaga od pracownika, aby zatrudnienie u niego było jedynym zatrudnieniem tego pracownika, to samo podjęcie ... pomimo podjęcia dodatkowego zatrudnienia pracownik nadal wywiązuje się ...

  czytaj więcej

 • Za nieinformowanie <strong>pracownika</strong> o warunkach <strong>zatrudnienia</strong> grozi grzywna

  Za nieinformowanie pracownika o warunkach zatrudnienia grozi grzywna

  ... pracodawcę obowiązek informowania pracownika o warunkach zatrudnienia. Obowiązek ten dotyczy nie tylko pracowników zatrudnionych na podstawie umowy ... pracodawca pisemnie potwierdził pracownikowi warunki zatrudnienia, z art. 29 ... rozpoczęcia pracy poinformował pracownika o warunkach pracy ... , spełniając obowiązek informowania pracownika o warunkach zatrudnienia, wręczył mu kodeks ... . Taki sposób poinformowania pracownika jest niedopuszczalny, ...

  czytaj więcej

 • Czy pracodawca może ograniczyć prawo <strong>pracownika</strong> do podejmowania dodatkowego <strong>zatrudnienia</strong>

  Czy pracodawca może ograniczyć prawo pracownika do podejmowania dodatkowego zatrudnienia

  ... , zgodnie z którą pracownik na podjęcie dodatkowego zatrudnienia musi uzyskać zgodę ... pracę podejmowania przez pracownika dodatkowego zatrudnienia. Ograniczenie to może ... na podjecie takiego zatrudnienia lub działalności. Ważne, ... zakazu podejmowania dodatkowego zatrudnienia, względnie obowiązku ... stanowić podstawę zobowiązania pracownika do niepodejmowania dodatkowego zatrudnienia. Wynikać ono może ... pracy, w jakim pracownik jest zatrudniony.

  czytaj więcej

 • Kiedy urząd zatrudni pracownika bez procedury konkursowej

  Czy można ponownie zatrudnić bez konkursu Urzędnik ... ? Czy można przyjąć pracownika z innego urzędu bez naboru Pracownik zatrudniony w gminie dowiedział ... na jego niezwłoczne zatrudnienie. Czy pracownik z urzędu gminy ... o przeprowadzeniu redukcji zatrudnienia. Zrobił to za ... generalnego domagał się zatrudnienia bez rozstrzygania ... eDGP: Kiedy urząd zatrudni pracownika bez procedury konkursowej .

  czytaj więcej

 • Czy zwalnianemu <strong>pracownikowi</strong> <strong>zatrudnionemu</strong> na czas określony trzeba wypłacić odprawę

  Czy zwalnianemu pracownikowi zatrudnionemu na czas określony trzeba wypłacić odprawę

  ... zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników stosuje ... odprawy jedynie do pracowników zatrudnionych na czas nieokreślony. ... być wypłacana także pracownikom zatrudnionym na podstawie innych ... związku z tym pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy ... , że powodem zwolnienia pracownika były przyczyny dotyczące pracownika. Udowodnienie przez pracownika, że został on ...

  czytaj więcej

 • Jak ustalić wynagrodzenie dla <strong>pracownika</strong> <strong>zatrudnionego</strong> na niepełny etat

  Jak ustalić wynagrodzenie dla pracownika zatrudnionego na niepełny etat

  ... sposobem obliczenia wynagrodzenia pracownika, który jest zatrudniony na niepełny etat, ... proporcjonalności. Wynagrodzenie takiego pracownika powinno więc ... . o połowę, jeśli pracownik ma być zatrudniony na pół etatu. ... , zaliczyć utratę przez pracownika zatrudnionego na niepełny etat ... z kolei przysługują pracownikom zatrudnionym na pełny etat. ... za wyniki, której pracownik zatrudniony na pół etatu ...

  czytaj więcej

 • Agencja pracy tymczasowej nie może zabronić klientowi zatrudnienia pracownika

  ... jej za wypożyczenie pracownika. Najczęściej agencja pobiera ... za godzinę pracy pracownika tymczasowego. Dlatego firmie, ... przypadku stwierdzenia, że pracownik sprawdza się na ... agencję i zatrudnić go bezpośrednio. ... pracodawca nie może zatrudnić danego pracownika z pominięciem pośrednictwa ... finansowe z tytułu zatrudnienia pracownika bezpośrednio przez firmę ... maksymalnych okresów długości zatrudnienia danego pracownika tymczasowego u konkretnego ...

  czytaj więcej

 • Pracowników zatrudnionych przez osoby fizyczne nie będzie obowiązywał limit 150 nadgodzin

  ... oraz wszyscy inni pracownicy, którzy są zatrudnieni przez osoby fizyczne ... zachęcić do legalizacji zatrudnienia. Obecnie bowiem większość pracowników zatrudnianych przez osoby ... osoby fizyczne zatrudniające pracowników (nie więcej niż ... koniecznością przestrzegania, aby pracownik nie przepracował ponad ... fizycznych do zalegalizowania zatrudnienia - tłumaczy Adam Ambrozik. ... w zakresie legalności zatrudnienia u osób fizycznych. ... do dziewięciu pracowników. Pracodawcy - osoby ...

  czytaj więcej

 • Kiedy pracodawca ma obowiązek ponownego <strong>zatrudnienia</strong> <strong>pracownika</strong>

  Kiedy pracodawca ma obowiązek ponownego zatrudnienia pracownika

  ... ma obowiązek ponownego zatrudnienia pracownika w przypadkach określonych ... sprawie pracownika. W przypadku gdy pracownik przedstawi stosowne ... może odmówić ponownego zatrudnienia pracownika. Obowiązek ponownego zatrudnienia pracownika nie jest uzależniony ... obowiązany jest ponownie zatrudnić pracownika na dotychczasowym, równorzędnym ... z obowiązku ponownego zatrudnienia pracownika przez zaproponowanie mu ... pracy z byłym pracownikiem, pracownik stosownie do art. ...

  czytaj więcej

 • <strong>Zatrudnienie</strong> <strong>pracownika</strong> tymczasowego

  Zatrudnienie pracownika tymczasowego

  ... rzecz, rekrutuje nowych pracowników etatowych. Także pracownicy tymczasowi traktują często ... , na którym jest zatrudniony pracownik pracodawcy użytkownika, w ... pracy tymczasowej przez pracownika tymczasowego, był zatrudniony pracownik pracodawcy użytkownika, z ... przyczyn niedotyczących pracowników. Poza wskazanymi ograniczeniami pracownik tymczasowy może ... do obowiązków nieobecnego pracownika zatrudnionego przez tego pracodawcę ... których zamierza on zatrudnić pracowników. Ustawa określa także, ...

  czytaj więcej

 • Urlop <strong>pracownika</strong> <strong>zatrudnionego</strong> na część etatu oblicza się inaczej

  Urlop pracownika zatrudnionego na część etatu oblicza się inaczej

  ... picture Sytuacja urlopowa pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze ... od sytuacji osób zatrudnionych na pełny etat. ... godzin urlopu danego pracownika. W tym celu ... przysługujących pracownikowi przez 8 ... ). Reguła ta dotyczy pracowników zatrudnionych na pełny etat. ... dni). W rezultacie pracownikowi zatrudnionemu na pół etatu ... byłaby inna, gdyby pracownik był dodatkowo zatrudniony w systemie równoważnego ...

  czytaj więcej

 • Ponowne <strong>zatrudnienie</strong>: <strong>pracownik</strong> musi zgłosić gotowość do pracy w terminie

  Ponowne zatrudnienie: pracownik musi zgłosić gotowość do pracy w terminie

  ... . Niedotrzymanie terminu Ponowne zatrudnienie pracownika, który został przywrócony ... musi więc ponownie zatrudnić pracownika, który nie dotrzymał ... miarę możliwości ponownie zatrudnić byłego pracownika. Rzecz jasna ocena ... oceniając możliwości ponownego zatrudnienia pracownika, należy uwzględnić okoliczności ... ). PRZYKŁAD Ponowne przyjęcie pracownika zwolnionego grupowo Pracownik został ... wtedy, gdy pracodawca zatrudnił potrzebnych pracowników. Osoba, która utraciła ...

  czytaj więcej

 • Nie tylko wynagrodzenie: 5 dodatkowych kosztów <strong>zatrudnienia</strong> <strong>pracownika</strong>

  Nie tylko wynagrodzenie: 5 dodatkowych kosztów zatrudnienia pracownika

  ... składki do ZUS pracownika. Zobacz, ile wyniosą ... pracodawca musi wypłacać pracownikowi także w przypadku ... w przypadku większości pracowników i 14 dni ... mniej niż 20 pracowników oraz w przypadku ... inne świadczenia przysługują pracownikowi, który z powodu ... musi często wypłacić pracownikowi różnego ... zniszczone ubranie. 4. Pracownik w delegacji Pracownikowi, który wyjeżdża w ...

  czytaj więcej

 • 11 tys. firm w Polsce wypożycza <strong>pracowników</strong> z agencji <strong>zatrudnienia</strong>

  11 tys. firm w Polsce wypożycza pracowników z agencji zatrudnienia

  ... szukania alternatywnych form zatrudnienia pracowników. Jedną z nich ... rekrutacją i szkoleniem pracowników. Zysk dla firmy ... personalnej czy administracją pracowników. Cały ciężar tych ... , gdy istnieje konieczność zatrudnienia pracownika o określonych kwalifikacjach, ... jest jedyną możliwością zatrudnienia niezbędnych pracowników, bez konieczności późniejszej ... stałym nadzorem innego pracownika, możliwe jest też zatrudnienie na umowę zlecenie. ...

  czytaj więcej

 • Obowiązek ponownego <strong>zatrudnienia</strong> <strong>pracownika</strong>

  Obowiązek ponownego zatrudnienia pracownika

  file Przesłanki ponownego zatrudnienia pracownikaRoszczenie o zawarcie umowyZwolnienia grupoweOdmowa ponownego zatrudnienia pracownikaRekompensata za szkodę Jak uniknąć zagrożenia zdjęcie główne

  czytaj więcej

 • Czy można przedłużyć <strong>zatrudnienie</strong> <strong>pracownika</strong> na okres próbny

  Czy można przedłużyć zatrudnienie pracownika na okres próbny

  ... . Jeśli pracodawca zawarł z pracownikiem umowę na jeden miesiąc i pracownik w tym czasie się ... . Pracodawca może bowiem „testować” pracownika tylko jeden raz. Z ... na okres próbny, powierzając pracownikowi inny rodzaj pracy. W ... na ocenę zdolności pracownika. Teoretycznie powoduje to ... ze szkodą dla pracownika. Dlatego tę ostatnią ...

  czytaj więcej

 • Koszt <strong>zatrudnienia</strong> <strong>pracownika</strong>, czyli ile pracodawca wydaje na składki

  Koszt zatrudnienia pracownika, czyli ile pracodawca wydaje na składki

  ... główne Wysokość kosztów zatrudnienia zależy głównie od ... podstawie jakiej umowy zatrudniony jest pracownik i jak wysokie ... koszt pracodawcy przy zatrudnieniu pracownika na umowę o ... pracy) za pracowników wracających z ... . Umowa zlecenia Koszt zatrudnienia pracownika na podstawie umowy ... umowę-zlecenie z pracownikiem już zatrudnionym na etat - składki ... zobowiązanie powstaje, gdy pracownik zatrudniony na dzieło pozostaje ...

  czytaj więcej

 • Jak zatrudnić pracownika w niepełnym wymiarze czasu pracy

  ... pracy. W przypadku pracownika zatrudnionego na część etatu ... rozliczania godzin nadliczbowych pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze ... . PRZYKŁAD: ROZLICZENIE NADGODZIN Pracownik zatrudniony na pół etatu ... ustalić urlop wypoczynkowy Pracownik zatrudniony w niepełnym wymiarze ... . Wymiar urlopu dla pracownika zatrudnionego na część etatu ... , w jakim jest zatrudniony pracownik. Pracodawca ma obowiązek równo traktować pracownika zatrudnionego w niepełnym ...

  czytaj więcej

 • zobacz więcej wyników

Galeria

Inne